כתיבת נהלים

החברה מתמחה בכתיבה ובהטמעה של תפיסות הפעלה לארגונים וחברות בארץ ובעולם. החברה מבצעת הליך של אבחון ולימוד ולאחריו כותבים אנשי מקצוע בשיתוף הלקוח את המענה הרלבנטי בצורה מקצועית. לאחר הכתיבה מתבצע תהליך סדור של הטמעה, לימוד והקניית הידע הנדרש לבעלי התפקידים עבורם נכתבו החומרים.

החברה כתבה וערכה את תפיסות ההפעלה של רשויות מקומיות רבות וכן של מספר גופי ממשל משמעותיים.

 


T&E Fashion
T&E Fashion
  צור קשר
  ליקומפאס בע"מ

השיטה 1 , פרק תעשיה בר לב
ד.נ. משגב 2015600

04-8111434
info@licompass.com

  ליקומפאס טק בע"מ

“אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.”
גלילאו גליליי