אבחון ארגוני

חברת ליקומפאס טק בע"מ פועלת על פי תפיסה ושיטת עבודה המאפיינת את מרבית החברות המובילות בעולם בתחום זה. החברה פועלת על פי "מחזור החיים" של הרציפות התפקודית.

מדובר בתהליך סדור המורכב ממספר ש​לבים :

שלב 1 - ביצוע הערכה 
החברה מבצעת אבחון והערכת סיכונים ומניחה את התשתית לאיתור הפערים בין הנדרש לבין מה שמתבקש. החברה אוספת את כלל הנתונים הרלבנטיים ומרכזת אותם בצורה יסודית.

שלב 2 - זיהוי הפערים 
אנשי מקצוע מטעם החברה מנתחים את הנתונים שהצטברו ומתחיל תהליך של איתור הפערים הנובעים כתוצאה מהנתונים במצב הקיים.

שלב 3 - ניתוח הפערים  
זיהוי הסיבות להיווצרותם של הפערים והגעה לנושאי היסוד שטיול בהם יביא לצמצום / חיסול הפער.

שלב 4 - עיצוב תכנית הפעולה  
החברה מכינה תכנית פעולה סדורה ומפורטת שבאמצעותה ניתן לצמצם את הפערים ולהעלות את הארגון על "דרך המלך" בתחום המטופל.

שלב 5 - הוצאה לפועל 
החברה מסייעת לארגון ביישום תכנית הפעולה והטמעת התהליכים החדשים בתרבות הארגונית. החברה מסייעת, מלווה, חונכת ומוודאת כי התכנית תמומש במלואה.


 


  צור קשר
  ליקומפאס בע"מ

השיטה 1 , פרק תעשיה בר לב
ד.נ. משגב 2015600

04-8111434
info@licompass.com

  ליקומפאס טק בע"מ

“אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.”
גלילאו גליליי